Šuštaršič informatika d.o.o. zagotavlja tehnično podporo in svetovanje pri uporabi naših programskih rešitev in opreme. Poleg lastne ekipe, ki skrbi predvsem za svetovalni del preko telefona in interneta, imamo v večih krajih Slovenije za namen servisiranja računalniške opreme kontakte s preizkušenimi serviserji, kar nam v kritičnih trenutkih omogoča hitrejšo premostitev oddaljenosti stranke od naše lokacije.

Redne delovne ure so vsak delovni dan od 07:00 do 17:00. Vsi dogodki izven tega časa, ki ne ovirajo delovanja blagajne ali recepcije, se štejejo za izredne dogodke, ki jih lahko zaračunamo po veljavnem ceniku.


Ekipa za pomoč uporabnikom in servis:

Srečko Šuštaršič
M: +386 41 665 632
T: +386 59 054 456
E: srecko@sustarsic.si

Nejc Šuštaršič
M: +386 41 603 032
T: +386 59 036 825
E: nejc@sustarsic.si